Stichting NUTUUR

active link: www.nutuur.nl

Stichting Nutuur houdt zich bezig met de verhouding tussen mens en natuur. Door middel van beeldende kunst projecten wil Stichting Nutuur landschappelijke veranderingen beleefbaar maken voor een breed publiek. ‘Nutuur’ is een samenvoeging van ‘natuur’ en ‘cultuur’. Beide begrippen worden vaak als tegengesteld ervaren terwijl zij elkaar juist kunnen versterken. Natuur in Nederland bestaat eigelijk niet; alles is ‘nutuur’,  een wonderlijke combinatie van culturele ingrepen die door het verstrijken van de tijd tegenwoordig als ‘natuur’ worden ervaren.
Stichting Nutuur is een initiatief van Hans Jungerius en Rob Sweere.

Bestuur:
Rob Sweere (voorzitter)
Hans Jungerius (secretaris)
Kim Lokers (penningmeester)

————-

Nutuur Foundation is concerned with the relationship between man and nature. Through art projects Nutuur Foundation wants to make landscape changes liveable for a wide audience. ‘Nutuur’ is a combination of ‘nature’ and ‘culture’. Both concepts are often seen as opposite as they can reinforce each other. Correct Nature in the Netherlands actually does not exist, everything is ‘nutuur’, a wonderful combination of cultural interventions that are experienced by the passage of time nowadays as ‘nature’.
Nutuur Foundation is an initiative of Hans Jungerius and Rob Sweere.

Directors:
Rob Sweere (Chairman)
Hans Jungerius (Secretary)
Kim Lokers (treasurer)

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *