Hessenhut / Hessencabine landscape object

Hessenhut-Lunteren-docu-19-web

Hessenhut. Landscape object. Community Arts Project.
Developed and made in collaboration with 15 representatives of the village of Lunteren, The Netherlands.

At groundlevel a place to sit and stay. Above groundlevel a view of over 50 kilometers. The tree will grow through the free hanging ring. A site to see a tree grow. Below groundlevel, a pit in the forest.
The landscape is created during glacial times, 200.000 years ago. The wood is from the trees of this forest.
A longer story below!

De Hessenhut is part of  ‘De Goudsberg, Middelpunt van Nederland’. An initiative by Stichting Geldersch Landschap & Kastelen, Stichting Het Luntersche Buurtbosch en de Gemeente Ede.

Co-financed by Provincie Gelderland. Construction: Fons Snelder & RhineTech

Screen Shot 2015-05-11 at 11.51.29 AM

photo above and below: Flip Franssen

Hessenhut-Lunteren-docu-22-web

Hessenhut-Lunteren-docu-4-web

Hessenhut-Lunteren-docu-13-web

Hessenhut-Lunteren-docu-12-web

 

Hessenhut-Lunteren-docu-20-web
photo: Flip Franssen

Hessenhut-Lunteren-docu-1-web

Hessenhut-Lunteren-docu-3-web

Hessenhut-Lunteren-docu-21-web
photo: Flip Franssen

Hessenhut-Lunteren-docu-23-web

Hessenhut-Lunteren-docu-17-web

Hessenhut-Lunteren-docu-16-web

Hessenhut-Lunteren-docu-8-web

Hessenhut-Lunteren-docu-9-web

P1100040-web

Hessenhut-Lunteren-docu-18-web
Other photo’s by: Ellen Boersma & Rob Sweere

The story of the new Hessenhut

oude hessenhut

On the beautiful viewpoint on top of the Goudsberg / Goldmountain there has been a Hessenhut / Hessencabine for a long time. A kind of stopping along the Hessenweg, a medieval road where hessenwagens / hessenwagons came along with their cargo. The starting point in the design for the new Hessenhut are therefore the Hessenweg and the hessenwagens. The wooden wheels of the hessenwagons, round circles with spokes and a place to rest.


lunteren-goudsberg-web-12oude hessenwagen

 

The Hessenhut is situated in Luntersche Neighborhood Forest that arose from the hamlet Lunteren / Meulunteren. Exactly 100 years ago in 1915 a memorial tree was planted with a commemorative bench around it in the Luntersche Forest, for the founder of the Neighborhood Forest, notary van den Ham. Now in 2015, we also plant a tree, a sequoia, the favorite tree of a former president of the Neighborhood Forest Henri Louis Dinger, also the founder of the Pinetum. A monumental straight up growing tree that you can also find in the same Pinetum.

1915

 

Also exactly 100 years ago the dome was completed. The first dome with only one floor, and which was increased in the course of the years, as it were, with the growing trees to be able to continue to watch over it. This new Hessenhut already has the desired height and the top ring has the necessary size for a mature tree. Not the object needs to grow because of the ever-growing trees, but the tree has to grow over time and in the object. The object, the Hessenhut is the site to see a tree grow. Because of the ring, as a reference point, you can experience the tree growing in the course of many years.

oude koepel

 

The wood of the Hessenhut is from the Douglas tree, called the hardwood from the north. The trees themselves are from the Neighborhood Forest.

If you drive from the Meulunterseweg up the Hessenweg you can easily see the Hessenhut, a beautiful landmark. The Hessenhut is a characteristic entrance image for the Gold Mountain, center of the Netherlands. The entire structure is situated on three levels, the top ring to experience the tree and have a maximum view of the Lunterse valley and to the distant horizon. On the ground floor you can sit in the Hessenhut or the semicircular picnic table. And down into the pit you can experience the forest and from there walk into the woods. A pit which is still a reference to the digging for gravel and the times 200.000 years ago of the glacial moraine which created the mountain.

Lunteren is a special community and if you want to create a landscape object on this characteristic place for Lunteren, it can only happen in conjunction with that particular community. Therefore, we collaborated with a resource group in which 15 representatives were involved from different parts of the community. The Lunterse community has a strong alliance and a great interest in its shared history. Hence the many references to the site and it’s history in the new Hessenhut.

Rob Sweere

————————————————————————————————-

Het verhaal van de nieuwe Hessenhut

Op het mooie uitzichtpunt boven op de Goudsberg heeft heel lang een Hessenhut gestaan. Een soort pleisterplaats langs de Hessenweg waarover hessenwagens reden. Het uitgangspunt voor de nieuwe Hessenhut is daarom de Hessenweg en de hessenwagens. De vormgeving vloeit daaruit voort, de houten wielen van de hessenwagen, ronde cirkels met spaken.

De Hessenhut staat in het Luntersche Buurtbosch dat is ontstaan uit het buurtschap Lunteren/Meulunteren. Precies 100 jaar geleden in 1915 is in het Luntersche Buurtbosch een gedenkboom geplant met een gedenkbank daaromheen voor de stichter van het Buurtbosch, notaris van den Ham. Nu in 2015 planten wij ook een boom, een sequoia, de favoriete boomsoort van een vroegere voorzitter van het Buurtbosch Henri Louis Dinger, tevens de stichter van het Pinetum. Een monumentale recht omhoog groeiende boom waarvan je er een aantal kunt vinden in datzelfde Pinetum.

Eveneens precies 100 jaar gelden werd ook de koepel voltooid. De koepel eerst met slechts één verdieping en die in de loop der jaren werd verhoogd, als het ware met de bomen meegroeide om er over heen te kunnen blijven kijken. Deze nieuwe Hessenhut heeft al de gewenste hoogte en de bovenste ring heeft de noodzakelijke doorsnede voor een volwassen boom. Niet het object moet groeien vanwege de steeds groter groeiende bomen, maar de boom moet groeien in de tijd en in het object. Het object, de Hessenhut, is de plaats om een boom te zien groeien. Juist omdat de ring al op hoogte is zul je door de jaren heen op die plek goed kunnen ervaren hoe de boom groeit. Omdat je een referentiepunt hebt.

Het hout van de Hessenhut is van de Douglas boom, hardhout van het noorden genoemd. De bomen zelf komen uit het Buurtbosch.

Als je vanaf de Meulunterseweg de Hessenweg omhoog rijdt kun je Hessenhut goed zien staan, een prachtig landmark. De Hessenhut is daarmee een karakteristiek entree beeld voor de Goudsberg, middelpunt van Nederland. Het object bevindt zich op drie niveau’s, de bovenste ring om de boom te ervaren en een maximaal uitzicht te hebben over de Lunterse eng en naar de verre horizon. Op de begane grond kun je zitten in de Hessenhut of aan de half ronde picknicktafel. En naar beneden in de kuil om het bos te ervaren en om vandaar uit verder het bos in te lopen. Een kuil die nog steeds een verwijzing is naar het graven naar grint en naar de ijstijd waarin deze stuwwal is ontstaan.

Lunteren is een bijzondere gemeenschap en wil je op deze voor Lunteren zo karakteristieke plek een landschapsobject ontwerpen, dan kan dat alleen in samenspraak met die bijzondere gemeenschap. Daarom is er samengewerkt met een brongroep waarin vertegenwoordigers zaten van de verschillende onderdelen van die gemeenschap. De Lunterse gemeenschap kent een sterke verbondenheid een heeft grote belangstelling voor haar gezamenlijke geschiedenis. Vandaar de vele verwijzingen en aanhaak punten in de nieuwe Hessenhut.

Rob Sweere

Previous Article
Next Article

One Reply to “Hessenhut / Hessencabine landscape object”

  1. Francis Knoop

    Eindelijk vandaag naar het enige echte Centrum van Nederland geweest!
    Meer dan gewoon verrassend: boven verwachting dus!
    Groet, ook aan Ellen,
    (mede van Martin) Francis Knoop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *